Presentaties: Financieel Jaarverslag 2019, voorlopige begroting 2020, contributie restitutie berekening (Marco van Beveren)

Geplaatst op: 7 december 2019

Deze presentaties zijn, door leden van de VGDCN, schriftelijk (of per e-mail) onder vermelding van NAW gegevens
alleen voor eigen gebruik aan te vragen bij de secretaris van de VGDCN. secretaris@vgdcn.nl