Welkom op de site van de VGDCN in liquidatie

Het bestuur van de VGDCN heeft het bestaansrecht van de vereniging tegen het licht gehouden.

In de op 13 mei 2022 gehouden ledenvergadering hebben de aanwezige leden unaniem voor het opheffen van de vereniging gestemd.

Het liquidatietraject is in gang gezet.